SlideShow Majstori2021
Portal: Usluge i majstori u Banjaluci
Usluge i majstori u Banjaluci
Ovo je pravo mjesto za Vašu reklamu
Kako pretražujete bazu portala Blinfo POTRAGA: Majstori i usluge u Banjaluci
Postoje dva načina pretrage baze Majstori i usluge u Banjaluci

1. Unosom željene usluge, majstora ili pojma koji tražite u boks Pretrage
Sve je jednostavno i preporučujemo da koristite ovaj način pretrage.
Jednostavno ukucajte naziv i nakon što kliknete na dugme Pretraži i dobićete spisak sa listom majstora (ili usluga) koje tražite.
Klasifikacija zanimanja je propisana standardima koje definišu vladine organizacije. Ovi standardi nisu opšteprihvaćeni, a pogotovo opštepoznati. Umjesto njih ovdje (u portalu majstori.blinfo.info) se koriste najčešće upotrebljavani nazivi.
Preporuka je da u ovaj boks unosite samo jednu riječ (može i više ali bolji rezultati se postižu ako je to jedan pojam).

2. Pretragom po djelatnosti tj. izborom neke od stavki iz predefinisanih i klasiranih padajućih menija
U ovom slučaju će biti eliminisani problemi pogrešnog kucanja i gramatike.
Problem je što je na ovaj način obuhvaćeno tek pedesetak najčešćih usluga i majstora. U slučaju da nema onog što tražite koristite način 1.
Nakon što uneste, ili selektujete željeni pojam kliknete na dugme Pretraži.
U slučaju da u bazi postoji traženi majstor ili usluga pojaviće se rezultati pretarge Npr. za slučaj da ste tržili autoelekričara dobili nešto slično ovom:
ili za zidara
U slučaju da koristite mobilni telefon pretraga koja koristi klasifikaciju (padajuće menije) je nešto malo komplikovanija.
Izborom pojedine grupe dobijate spisak ponuđenih usluga/majstora npr. kao na slici potraga za tesarom iz grupe Građevina:

Nakon klika na Gotovo, izbor se potvrđuje klikom na dugme Pretraži bazu i dobije se nešto slično prethodnom npr. kao:
meni F_d